Stig, Mässmyrfallet

Aktuellt

Som följd av den torra sommaren 2018 och angrepp av granbarkborre så står en mängd döda granar i reservatet . Det finns en stor risk att döda granar faller och vi avråder dig från att besöka området vid blåsigt väder.

I Mässmyrfallet finns två stigslingor. Den kortare stigen till västra delen av reservatet är 1 km lång. Den östra är knappt 2 km och mer kuperad. Båda är markerade med orange färg.

Att göra:
  • Vandring
Längd: 5.3 km