Floravandring: De vilda blommornas dag

Nästa tillfälle

Bilder

I år kommer vi titta på floran Hembygdsgården. Ta gärna med dig flora, lupp och eftermiddagsfika.

Vi vandrar med Niklas Johansson i området mellan Hembygdsgården och stationen. Senare på året brukar delar av området betas av getter men de har nog inte kommit dit i mitten av juni.
Vi vänder oss till alla intresserade oavsett förkunskaper men vi vill särskilt gärna se att barn och familjer deltar. Vi räknar med att vandringen kommer att ta cirka 2 timmar i lugn takt och med tid för fika.

De Vilda Blommornas Dag samordnas i Sverige av Svenska Botaniska Föreningen och i vår kommun arrangeras vandringen år av Naturskyddsföreningen. De vilda blommornas dag är Nordens mest omfattande blomstervandring.Under en och samma dag går tusentals människor på blomstervandringar i Sverige, Norge, Finland, Island, Danmark, Grönland samt Färöarna.

Samlingsplats: Upplands Väsby Hembygdsgård, Hagvägen 2, Pukslagargatan

Medtag: Fika, kläder efter väder samt gärna flora och lupp.

Ledare: Niklas Johansson, 072-500 22 75

Kategorier

  • Kulturmiljö Kulturmiljö
  • Naturvärde Naturvärde
  • Vandring Vandring
  • Nära parkering Nära parkering
  • Botanisk lokal Botanisk lokal

Kontakt

Adress

Ring: 08- 590 970 00 Felanmälan natur: ekontoret.upplandsvasby.se

E-postadress

Henrik de Joussineau

henrik.dejoussineau@upplandsvasby.se

Naturkartan

Naturkartan

Öppna detta i appen