Tomtaklintskogens leder

I december 2009 inrättades det första kommunala naturreservatet i Trosa kommun - Tomtaklintskogens naturreservat - ett tätortsnära skogsområde med uppmärkta vandringsstigar och en mångfald av vilda växter och djur. Väl värt ett besök!

Tomtaklintskogen består bland annat av kalkbarrskog som under långa perioder varit utan aktivt skogsbruk vilket gjort att skogen kunnat utveckla höga naturvärden. Naturen är omväxlande med frisk barrskog, våtområden med fina alsocklar, branter och torrare bergshällar. Omkullfallna träd och högstubbar utgör viktiga förutsättningar för den rika skogsmiljön. Arter man kan stöta på är bland annat gullpudra, trolldruva, blåsippa, älg, dovhjort och flera hackspettsarter.

Fakta

Skyddsår: 2009
Areal: 54,4 hektar
Karaktär: Kalkbarrskog, barrnaturskog, blandskog
Kommun: Trosa
Förvaltare: Trosa kommun
Skyddsområde: Naturreservat, natura 2000

Att göra:
  • Vandring
  • Promenad
Tillgänglighet:
  • Nära kollektivtrafik
Längd: 2.9 km
Hitta hit:

Naturreservatet ligger ca en kilometer nordost om Trosa centrum, öster om länsväg 218, mellan bostadsområdet Tomtaklint och Åda fritidsområde.
Kollektivt: Reservatet ligger i anslutning till tätorten. Hållplatsen Tomtaklint ligger närmast reservatet.