Ekoloppet 30 september - 2 oktober, Borgmästareholmen Askersund

Nästa tillfälle

Bilder

Ekoloppet är ett äventyrslopp inom trail, paddling och MTB som sammanbinder upplevelserika naturområden i Tiveden, norra Vättern och Östergötland. Idén bakom loppet är att förena friluftsliv och multisport genom äventyr, naturupplevelser och utmaningar. Ekoloppet består därför av 2 klasser; **Tävlingsklass **och **Friluftsklass. **För deltagarna i **Tävlingsklassen **handlar loppet om att genomföra sträckningen på snabbast tid under 1 dag. För **Friluftsklassen **är loppet en angenäm äventyrsupplevelse i lugn takt där en eller flera etapper genomförs under 1 eller 2 dagar med övernattningar och samvaro i camps längs banan. Välkommen att delta.

https://www.ekoloppet.se/

Ekoloppet is an adventure race in trail, paddling and MTB that connects great nature areas in Tiveden, northern Vättern and Östergötland. The idea behind the race is to combine outdoor life and multisport through adventures, nature experiences and challenges. The eco-race therefore consists of 2 classes; Competition Class and Outdoor Class. For the participants in the Competition Class, the race is about completing the route in the fastest time in 1 day. For the Outdoor Class, the race is a pleasant adventure experience at a leisurely pace where one or more stages are completed over 1 or 2 days with overnight stays and togetherness in camps along the course. Welcome to participate.

https://www.ekoloppet.se/

Länkar

Kontakt

Adress

Har du frågor om ditt besök i Tiveden kan du ringa till telefon 010-224 86 11 där turistinformatörer från Laxå, Askersund och Karlsborg svarar på dina frågor.

E-postadress

Turistinformation Tiveden

[email protected]