Naturreservat

Glindranåsen

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Naturreservatet Glindranåsen hittar du söder om sjön Viggaren. Reservatet består av en fem kilometer lång rullstensås. Åsen är smal och har markerad ryggform. En väg går längs krönet av åsen, som därför är lätt att nå.

Aktiviteter och faciliteter

  • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 1956

Areal: 24,9 hektar

Karaktär: Åsbarrskog

Kommun: Katrineholm

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Parkering

Hitta hit

Reservatet nås från allmänna vägen vid Glindran, via enskild väg mot Viggaren.

Läs mer på Länsstyrelsen Södermanlands webbplats.

Föreskrifter

Det är förbjudet att uttaga grus ur omförmäld del av åsen.

Kontakt

Adress

Kontakta kommunikationsavdelningen om du har frågor om Katrineholms naturkarta.

Vill du felanmäla något som du har upptäckt i naturen? Gör din anmälan i vår app Felanmälan Katrineholm som du hittar i din appbutik, eller via www.katrineholm.se/felanmalan

E-postadress

Kommunikationsavdelningen

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner