Mördarhedens naturreservat

Mördarhedens naturreservat bjuder på vandring i gammal vacker skog med varieande naturtyper. Ingången vid infoskylten i söder leder till ett område med hällmark och höga tallar. Liksom på flera ställen i reservatet hänger olika hänglavar som skägg från grenarna.

I väster reser sig Uvberget med branta sluttningar där man tidigare anlade och brukade slåtterängar i lövskogen. Idag har barrskogen trängt in, men flera stora mäktiga lövträd finns fortfarande kvar liksom rester av gamla hölador.

Den centrala delen domineras av ett kärrområde som sträcker sig igenom hela reservatet från norr till söder. Trots att det finns spänger utlagda så är området svårforcerat, främst under vårvinter och vår. Längst i norr öppnar sig skogen mot en ängsmark som på sommaren är full av orkidéer. Här finns också en rastplats med eldstad och en lada som går att övernatta i. På våren kan man sitta här och lyssna på fågelsången och har man tur så kan man i skymningen höra orren spela från en trädtopp på mossarna i öster.

Stigen i öster går längs Nittälven som här forsar fram i maklig takt. Längs stigen blir det också tydligt att hackspettar trivs här. Man kan höra dem knacka i träden och man passerar flera stora "hackspettsmedjor". Om man inte kan eller vill ta sig an de mera krävande sluttningarna och kärrmarkerna så kan man ta sig in via en tillfartsväg närmre Uvbergsbron och gå längs Nittälven bort till rastplatsen i norr.

Området har fått sitt namn av att det i början av 1800-talet begicks ett mord här. På platsen där det skedde finns idag en stenhög, s.k. offerkast, där man kan "offra" något till minne av det ohyggliga som hände.

Att göra:
  • Naturreservat
Parkering:

Plats för en bil vid infoskylten. Ett par hundra meter närmre Uvbergsbron finns en vägficka med plats för flera bilar.

Hitta hit:

Från Ställdalen: Sväng in mot Kumlan och fortsätt Svartviksvägen ca 3 km. Sväng vänster in på grusvägen mot Dammossen. Kör 2,5 km till en vägskorsning vid Skäretvägen där du svänger höger (Kopparberg åt vänster). Efter ca 6,5 km sväng vänster mot Stora Uvberget. Efter 0,5 km kommer du fram till Uvbergsbron där det finns en fin rastplats. Efter ytterligare en knapp kilometer hittar du infotavlan på höger sida.

Från Kopparberg: Kör norrut mot Ställdalen. Strax efter att du kommer ut ur samhället sväng vänster mot Skäret och följ Skäretvägen ca 3,5 km. Här tar asfaltvägen slut. Fortsätt Skäretvägen drygt 4 km till en korsning där vägen delar sig. Håll vänster (Ställdalen åt höger) och fortsätt ca 6,5 km. Sväng vänster mot Stora Uvberget. Efter 0,5 km kommer du fram till Uvbergsbron där det finns en fin rastplats. Efter ytterligare en knapp kilometer hittar du infotavlan på höger sida.