Örebro kommun är Sveriges friluftskommun

Bilder

Örebro kommun har för fjärde gången blivit utsedd till Sveriges friluftskommun. Utmärkelsen delas ut av Naturvårdsverket och Svenskt friluftsliv baseras på en undersökning där landets kommuner får svara på hur de arbetar med friluftsliv. Detta år hade undersökningen extra fokus på barn och unga. Där gör kommunens naturskola ett jätteviktigt jobb. Dom senaste åren har kommunen tillsammans med naturskyddsföreningen också satsat extra mycket på att guida nyanlända barn och ungdomar genom naturguider som kan vägleda på olika språk.

Örebro kommun är en av de kommuner som bygger mest i Sverige. Samtidigt har kommunen säkerställt flest områden för friluftslivet. Örebro kommun har skapat 20 natur- och kulturreservat vilket är unikt i Sverige. Syftet är att alla ska ha nära till naturen för rekreation, återhämtning och upplevelser.

Kontakt

Adress

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv. Tel: 019-211000

E-postadress

Servicecenter

servicecenter@orebro.se

Örebros Naturkarta

Örebros Naturkarta

Öppna detta i appen