Ässkog blir en del av naturreservatet Markaskogen

Bilder

Kommunfullmäktige har beslutat att området kring Ässkogs gård i sydöstra delen av Örebro ska bli naturreservat. Genom att utvidga det befintliga naturreservatet Markaskogen med 134 hektar görs reservatet dubbelt så stort och Örebros friluftsliv stärks ytterligare.

Ässkog är ett populärt besöksmål med ett rikt växt- och djurliv samt intressant kulturhistoria med en av Örebros äldsta gårdar. Området som ingår i reservatsutvidgningen består till stor del av ett öppet odlingslandskap med åkrar, ängar och betesmarker, omgiven av äldre skog.

Kategorier

  • Naturreservat Naturreservat

Kontakt

Adress

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv. Tel: 019-211000

E-postadress

Servicecenter

[email protected]