Skogsutflykt i Sörbyskogen, tema död ved & vedsvampar

Nästa tillfälle

Bilder

När ett träd i skogen dör blir det värdefullt på nytt. Andra livsformer "flyttar in" och träet blir till näring och skydd eller boplats för dem. Vi upptäcker svampar och lite annat som lever i och på de döda träden.

Tid 10-13. Samling på parkeringen 100 m söder om Café Skogen. Tag med matsäck och sittunderlag. Arr: Hopajola, Naturskyddsföreningen, Örebro kommun.

Kontakt

Adress

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv. Tel: 019-211000

E-postadress

Servicecenter

servicecenter@orebro.se

Örebros Naturkarta

Örebros Naturkarta

Öppna detta i appen