Heden - Ny våtmark på väster i Örebro

Nästa tillfälle

Bilder

Tillsammans med kommunekolog Per Wedholm tar vi en lugn och tillgänglighetsanpassad rundtur (ca 1-2 km) i detta nya vattenlandskap på väster. Han berättar om hur och varför våtmarken har anlagts, och vilka växter och djur man hoppas locka dit. Vi besöker fler våtmarker i närheten och spanar in rastplatser som finns i området. Medtag gärna fika och kikare om du har. Grillplats finns.Tid: kl 10-ca 12.

Samling: parkeringen till Mellringe IP Konstgräs, Sandbackavägen. Arr: Hopajola, Studiefrämjandet, Örebro kommun.

Kontakt

Adress

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv. Tel: 019-211000

E-postadress

Servicecenter

servicecenter@orebro.se

Örebros Naturkarta

Örebros Naturkarta

Öppna detta i appen