Björkön förr och nu Kulturhistorisk vandring på Björkön

Nästa tillfälle

Bilder

Välkommen på båtutflykt och en ca 5 km lång vandring runt Björkön. Du får höra om människor som bott på ön och se fornlämningar från bronsåldern. Sedan några år är ön ett kommunalt naturreservat och här trivs många fåglar, fladdermöss och andra djur. Kanske får vi se spår av dem? Medtag egen matsäck och dryck. Om vädret tillåter kan man grilla. Badmöjlighet finns. OBS! Myggmedel kan behövas. Tid: 10-15.

OBS! Föranmälan & betalning till båten krävs, via mfsirena.se. Båten avgår från Naturens Hus och resan tar ca 45 minuter till Björkön. Arr: Hopajola, Hjälmarens Vänner, Örebro kommun, Studiefrämjandet.

Länkar

Kontakt

Adress

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv. Tel: 019-211000

E-postadress

Servicecenter

servicecenter@orebro.se

Örebros Naturkarta

Örebros Naturkarta

Öppna detta i appen