Bioblitz: artjakt på Björkön. Tema lavar, mossor & svampar.

Nästa tillfälle

Bilder

Välkomna med på en naturinventering i det kommunala naturreservatet Björkön i Hjälmaren. Vi kommer främst leta efter lavar, mossor och svampar som finns på ön. Ledare: Emma Karlsson och Erik Göthlin. Medtag egen lunch och fika, grillmöjligheter finns.

OBS! Föranmälan & betalning till båten krävs, via mfsirena.se. Båtresan tar ca 45 min enkel väg. Tid: 9.30-15. Båten utgår från Naturens Hus. Arr:,Örebro läns Botaniska Sällskap, Hopajola, Östernärkes Naturvårdsförening, Örebro kommun, Studiefrämjandet.

Länkar

Kontakt

Adress

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv. Tel: 019-211000

E-postadress

Servicecenter

servicecenter@orebro.se

Örebros Naturkarta

Örebros Naturkarta

Öppna detta i appen