Bioblitz: Artjakt vid Ässkogstorp

Nästa tillfälle

Bilder

Välkommen att delta i dagens artjakt och naturinventering i samband med biologiska mångfaldens dag. Hur många olika arter kan vi hitta? Dagen passar både vuxna och barn, nybörjare och naturkunniga! Medtag fika, grillmöjlighet finns. Mer info kommer.

Tid: 10-14. Arr: Hopajola, Örebro kommun, Studiefrämjandet och flera naturföreningar i länet.

Kategorier

  • Kulturmiljö Kulturmiljö
  • Faunalokal Faunalokal
  • Grillplats/Eldplats Grillplats/Eldplats
  • Naturreservat Naturreservat

Kontakt

Adress

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv. Tel: 019-211000

E-postadress

Servicecenter

[email protected]