Botaniska rariteter i Glanshammar

Nästa tillfälle

Bilder

  • Hällebräcka
    Hällebräcka

Välkommen med på en guidning där vi beskådar både vanliga och ovanliga blommor. Runt Glanshammar finns t ex hällebräcka och backsippa, två arter som har svårt att hitta bra livsmiljöer i dagens landskap. Båda trivs i öppna betade marker ochkalkrikaområden. Tag gärna med fika, sittdyna, ev fältflora, lupp (om du har) och ett glatt humör. Luppar finns även att låna.

Tid: 9-13. Samling vid parkeringen till Glanshammars skola. Vill du samåka dit? Kontakta Ankie på Hopajola, 072-546 01 05. Arr: Hopajola, Örebro Läns Botaniska Sällskap ÖLBS), Örebro kommun, Studiefrämjandet.

Kategorier

  • Naturvärde Naturvärde

Kontakt

Adress

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv. Tel: 019-211000

E-postadress

Servicecenter

[email protected]