Ire naturreservat

Blekinges bäst bevarade odlingslandskap finns i Ire – ett levande museum långt från det storskaliga och rationaliserade jordbruket. För att bevara detta kulturhistoriska arv krävs årligen insatser likt de som forna tiders bönder uträttat. I slutet av sommaren varje år slipas liarna för att bli effektiva kultur- och naturvårdare.

Att göra:
  • Naturreservat

Kontakta oss

Emil Hellström

Naturkartan

Information hämtad från öppna datakällor till Naturkartan.se

Vill dit
Kommentera