Mysig eldning vid kommunens grillplatser

Norrköping kommun har flera iordningsställda grillplatser som kan användas av allmänheten. Kommunens grillplatser bidrar till en säkrare och bekvämare eldning utomhus. De ligger ofta i vackra naturområden och naturreservat.

Att sitta när en eld, höra spraket från lågorna och kunna koka kaffe eller laga mat direkt i naturen är en speciell upplevelse.

Sök på eldstad i Norrköping kommuns guide.

Tänk på detta

 • Den som använder grillplatsen ansvarar för att eldning sker på säkert sätt.
 • Samhällets riktlinjer för eldning utomhus och eldningsförbud ska alltid följas.
 • Föreskrifter för naturreservaten ska följas, t.ex. får man inte göra egna eldstäder och man får inte använda döda stammar eller grenar som bränsle.
 • Släck både eld och glöd när du lämnar grillplatsen!
 • Ta med skräpet hem!
 • Respektera att grillplatserna ligger i naturområden där någon äger marken.
 • Grillplatserna får inte användas så att kringliggande mark och egendom tar skada.

Hur får man tag på ved?

Större delen av året får man bära med sig egen ved till grillplatserna. Vedsäckar kan köpas vid bensinmackar och vid butiker.

Vissa perioder tillhandahåller kommunen ved i vedlårar. Vedlårarna kan vara placerade så att man får bära veden en kortare sträcka till grillplatsen.

Kategorier

 • Eldningsförbud Eldningsförbud
 • Grillplats/Eldplats Grillplats/Eldplats
 • Vedlår Vedlår
 • Rastplats Rastplats

Kontakt

E-postadress

Kultur- och fritidskontoret

kultur.fritid@norrkoping.se

Norrköpings Naturkarta

Norrköpings Naturkarta

Öppna detta i appen