Upptäcksfärd längs Kvarseboån

Nästa tillfälle

Bilder

  • Havsöring
    Havsöring

| Vi startar nere vid Bråviken och tar oss upp utmed den slingrade ån i en djup ravin som faller totalt 30-35 meter. Ravinen består av bland annat ädla lövträd, död ved och ormbunkar. Här finns kulturella spår av kvarn och såg och kanske får vi syn på strömstaren eller en lekande havsöring i vattnet simmande mellan näckmossbeklädda stenar.
Ta med matsäck och klädsel efter väder.

Plats: Samling vid badplatsen vid åns utlopp.

Anmälan och information: Stefan Arrelid 072-728 20 75 eller [email protected]

Kostnadsfritt att delta.

Arrangerat av Naturskyddsföreningen i samarbete med Norrköpings kommun.

Kontakt

E-postadress

Kultur- och fritidskontoret

[email protected]