Gamla träd och fruktplockning på Händelö naturreservat

Nästa tillfälle

Bilder

  • Gammal vacker ek
    Gammal vacker ek

Vi besöker de vackra ekmiljöerna i Händelö naturreservat, där kultur- och naturhistoria samsas med industrier och utveckling. Upplev en engelsk park från 1800-talet och avsluta med fruktplockning vid herrgården.

Avfärd Norrköpings resecentrum kl 18.00 (C3-C6), åter ca 20.30. Gratis att delta.

Föranmälan: [email protected] eller mobil 070-286 22 06. 

Information: Malin Larsson, kommunekolog, 011-15 36 68.

Arrangör: Norrköpings kommun

Kontakt

E-postadress

Kultur- och fritidskontoret

[email protected]