Ingen mer kontroll av statliga vinterleder efter 1 maj

Bilder

I början av året var Länsstyrelsens personal ute och kontrollerade alla vinterleder inom det statliga ledsystemet i Norrbottensfjällen. Där leder går över sjöar och vattendrag, så kallade isöverfarter, markerades med ruskor och reflexer. Från 1 maj görs inga fler kontroller.

Var alltid uppmärksam och försiktig när du färdas längs vinterlederna, vakar kan uppstå även om ruskorna står kvar.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Norrbotten

norrbotten@lansstyrelsen.se

Norrbottens Naturkarta

Norrbottens Naturkarta

Öppna detta i appen