Magsjuka i Kirunafjällen orsakades av virus

Det har förekommit utbrott av magsjuka i Kirunafjällen, särskilt vid STF Kebnekaise fjällstation men även på andra ställen längs Kungsleden. Prover visar att utbrottet orsakats av norovirus, ett virus som i dagligt tal kallas vinterkräksjuka, meddelar Region Norrbotten.

Norovirus är mycket smittsamt och det krävs en liten mängd viruspartiklar för att man ska bli sjuk. Symptomen är hastigt insjuknande i kräkningar, diarré och feber men i regel även ett snabbt tillfrisknande.

STF Kebnekaise fjällstation har tillfälligt evakuerats och deras toaletter (bajamajor) sanerats.

Region Norrbotten tror att smittspridningen handlar om indirekt smitta mellan människor på provisoriska toaletter. Men det går inte att utesluta att vatten taget från vattendrag och sjöar också kan vara en källa till smitta.

Därför ges följande råd om man uppehåller sig längs Kungsleden i Norrbotten och särskilt i närheten av Kebnekaise fjällstation:

  • Ytvatten taget från strömmande vatten och sjöar bör om möjligt koka före förtäring så att virus och bakterier avdödas. Detta som en extra försiktighetsåtgärd.
  • Om kokning ej är möjlig, ta dricksvatten från strömmande vatten och så långt uppströms och så långt från större vandringsled som möjligt.
  • Handhygien med tvål och vatten är som alltid viktigt vid toalettbesök.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Norrbotten

norrbotten@lansstyrelsen.se

Norrbottens Naturkarta

Norrbottens Naturkarta

Öppna detta i appen