Roddlederna längs fjällederna är nu öppna

Bilder

  • Roddbåtar
    Roddbåtar. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Samtliga roddleder längs de statliga roddlederna är nu öppna. Roddlederna finns vid Lájtávrre/Laidaure, Tjårvekallegiehtje/Hornavan (vid Jäckvik) och Dievssajávri/Teusajaure. Observera att roddleden vid Sijddojávrre/Sitojaure har tagits bort på prov under 2021 och 2022, för överfart hänvisas till kommersiell båttrafik.

Kom ihåg att det alltid måste finnas en båt på varje sida om vattnet när du har använt roddbåtarna. Det kan innebära att rodden måste göras tre gånger. Ro inte över de längre roddlederna om det är dåligt väder och hård vind. Ofta kan det vara lugnare vid stranden men blåsa mer ute på vattnet.

Kategorier

  • Vandring Vandring

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Norrbotten

[email protected]