Arbetsdag på Soldatängen

Nästa tillfälle

Bilder

Arbetsdag på Soldatängen, lördag 6 maj från kl. 9.30

Vi förbereder inför årets kosläpp och ser

till att stängslet fungerar. Vi hjälps åt att

reparera och byta ut stängselstolpar.

Vattenpump och stängselaggregat sätts

på plats.

Samling vid Soldatängens entré

Naturskyddsföreningen Motala, Ansvarig Tomas Lundqvist 073-0780667

Naturvårdsdagar på Soldatängen

Under 2023 fortsätter vi arbetet med att sköta om vår äng. Vid samtliga tillfällen gäller följande:

• Vi samlas vid Soldatängens entré. Det går bra att komma senare än den tid som finns angiven, meddela då gärna den som är ansvarig.

• Vi brukar fika tillsammans. Öppen eld finns för den som vill grilla. Var och en tar med sig sitt eget fika.

• Redskap finns att låna, men man får såklart använda sina egna.

• Om du är intresserad av att delta i arbetet med att sköta ängen har vi en SMSlista via appen ”supertext messenger”. Där annonserar vi spontana aktiviteter och händelser på Soldatängen utöver de som anges nedan. Kontakta Rolf Wedding 070-2156740 om du vill vara med på listan.

Kontakt

Adress

Kontakta mig om du har frågor om Motalas Naturkarta.

E-postadress

Hilda-Linn Berglund

[email protected]