Grönkulla naturreservat

Grönkulla naturreservat ligger i det småbrutna odlingslandskapet kring Sibborpesjön. Det blockrika och småkuperade området är rikt på gamla lövträd, främst asp och björk. I skogen trivs hackspettar, stenknäck och stjärtmes. Området är bitvis ganska svårframkomligt. Detta innebär att markerna varit svåra att bruka och skogen fått stå kvar.

En parkeringsficka finns med plats för två till tre bilar. I övrigt finns inga anordningar för dig som besökare men området är i huvudsak lätt att ströva i och du är välkommen att besöka det efter egen förmåga.

Fakta

Skydd: Naturreservat
Yta: 21 hektar
Förvaltning: Länsstyrelsen Östergötland

Att göra:
  • Naturreservat
Hitta hit:

Kör länsväg 1116 norrut förbi Ljungs slott. Naturreservatet ligger drygt 6 kilometer efter bron över Ljungsjön. Hitta en lämplig parkering vid sidan av vägen.

Kontakta oss

Naturgruppen

Kontakta oss om du har frågor om Naturkartan Linköping.