Naturreservat

Husebymaden naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Ett unikt Natura 2000-område i Alvesta kommun. I reservatet har flera insatser utförts för att återskapa en fungerande våtmark av maden till gagn för det redan rika fågellivet vid Skatelövsfjorden.
Efter restaurering har en mängd fågelarter börjat häcka såsom gräsand, knipa, kricka, årta, bläsand, vigg, knölsvan, grågås, tofsvipa, strandskata, enkelbeckasin, rödbena, mindre strandpipare, sothöna, rörhöna och fisktärna.
Respektera att stora delar av reservatet har tillträdesförbud 1/4-30/6 och 15/9-31/10.

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturvärde Naturvärde
 • Naturreservat Naturreservat

Tillgänglighet

 • Nära parkering Nära parkering
 • Nära kollektivtrafik Nära kollektivtrafik

Fakta

Skyddsår: 1998

Areal: 130 ha

Karaktär: Våtmark

Kommun: Alvesta

Ägare: Enskilda, kyrkan och Staten/Naturvårdsverket och Fastighetsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen i Kronoberg

Vägbeskrivning

Sväng av från väg 23 vid Huseby och följ skyltning hit. Större parkering vid bruket i norra delen. I reservatets södra del finns parkeringsplats, rastplats med eldstad samt ett informationscenter/fågeltorn.

Förordningar

Du är välkommen att besöka naturreservatet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning, exempelvis genom att borra, måla, mejsla, eller på annan sätt skada berghällar, block, levande eller döda träd och stubbar
 2. framföra eller parkera motordrivet fordon annat än på härför avsedd väg och parkeringsplats
 3. ställa upp motorfordon, husvagn eller släpvagn
 4. framföra eller förtöja kanot eller annan båt, hydrokopter, svävare eller motsvarande motordriven vattenfarkost (kanot eller annan båt får framföras i Husebyån och, under tid då tillträdesförbud enligt föreskrift 5 nedan inte gäller, tillfälligt förtöjas vid Husebyåns strand)
 5. under tiden den 1 april t o m den 30 juni och den 15 september till och med den 31 oktober vistas inom de på områdena
 6. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur
 7. klättra i boträd eller genom närgånget uppträdande störa djurlivet
 8. göra upp eld annat än på iordningställd eldplats vid rastplatsen i södra delen av reservatet
 9. gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor eller lavar
 10. samla in insekter, kräftdjur, snäckor, musslor, maskar eller andra lägre djur
 11. snitsla spår eller ordna orienteringskontroll
 12. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning
 13. tälta

Övrig lagstiftning för vad man får göra i skog och mark gäller givetvis också i naturreservatet

Kontakt

Adress

Telefon 0470-410 00

E-postadress

Kontaktcenter

[email protected]

Organisationens logotyp

Växjö kommun

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare eller till ansvarig förvaltare.

Recensioner