Ingaryd

Ingaryd är en äldre, välbevarad gård med både skog- och jordbruksmark som har stor artrikedom. Området är mycket välbesökt och flera stigar löper genom terrängen. Reservatet är till för att bevara den biologiska mångfalden i skog och odlingslandskap. Den stora variationen av olika sorters natur gör att många arter trivs i området.

Fakta

Två vandringsleder finns. Gult spår 2,1 km. Blått spår 1,7 km. hälsar Roland Gunnarsson från Ingaryds vänner

Att göra:
  • Naturreservat
Tillgänglighet:
  • Nära parkering
  • Nära kollektivtrafik

Kontakta oss

Lisa Bergström

Kontakta oss om du har frågor om Jönköpings natur och friluftsliv.