Vandra till Stensättradalen tillsammans med Huddinge kommuns ekologer

Nästa tillfälle

Bilder

Nu har du chans att tillsammans med Huddinge kommuns ekologer, Richard Vestin och Nicklas Johansson, upptäcka Stensättradalen – Huddinges nya upplevelserika kulturlandskap.

Vandringen går från Visättra genom Flemingsbergsskogens naturreservat till Stensättradalen, en promenad på cirka 1,5 kilometer.

Framme i Stensättradalen tittar vi på restaureringen av Huddinges nya upplevelserika kulturlandskap. Här finns naturbetesmarker som betas av kor, nyskapade våtmarker som är fulla av trollsländor och fågelliv och vackra lövskogsmiljöer för fladdermöss och hackspettar.

Ta gärna med dig matsäck, det är aldrig fel att unna sig en paus!

Ingen anmälan krävs – kom som du är!

Vi går sedan gemensamt tillbaka till Visättra Sportcenter.

Totalt kommer guidningen innebära en promenad på cirka 5 kilometer i naturmark.

Tid: klockan 9– 13.

Datum: fredag 17 maj, fredag 24 maj, fredag 31 maj och måndag 3 juni.

Hitta hit/samlingsplats: Visättra Sportcenter, reservatstavlan vid parkeringen, Kvarnängsvägen.

🚌 Buss 711, hållplats Visättra sportcenter, https://maps.app.goo.gl/hbtPwbkEV8QebSJfA

Kläder efter väder gäller.

Välkomna!

📷 Foto: Richard Vestin

Kontakt

Adress

Har du frågor om vår natur och våra naturvårdsområden maila till kommunens servicecenter

E-postadress

Huddinge kommun Servicecenter

servicecenter@huddinge.se

Huddinges Naturkarta

Huddinges Naturkarta

Öppna detta i appen