Naturreservat

Möllegård naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Möllegård ligger utmed Nyrebäcken som kantas av cirka 100-åriga klibbalar. I den norra delen finns värdefulla betesmarker med grova och vidkroniga hagmarksekar. Här blommar backsippa om våren. Möllegård är ett populärt utflyktsmål för både Halmstadbor och turister, också mycket tack vare glasskaféet och restaurangen vid parkeringen precis intill reservatet. I reservatet kan du ta dig runt på många lättvandrade stigar.

Stilla sommardagar flyter Nyrebäcken sakta fram och solens strålar letar sig knappt igenom den täta alsumpskog som kantar brinkarna. På de cirka hundra år gamla klibbalarna växer många ovanliga lavar. Ett exempel är örlaven som endast finns på ett femtiotal platser i landet. I den skuggiga sumpskogen trivs också många örter som kärrfibbla, kärrbräken och nordlundarv. Många fåglar har också sitt hem i alsumpskogen.

Länkar

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Dominerande naturtyper: Hagmark, ädellövskog

Kommun: Halmstad

Areal: 45 hektar

Skyddat sedan: 1972

Ägare: Halmstads kommun

Förvaltare: Halmstads kommun

Hitta hit

Möllegård ligger i Halmstads kommun. Vägbeskrivning: Från Halmstad kör mot Tylösand. Vid Karlstorps camping sväng höger och följ vägen cirka 1,5 kilometer. Följ därefter skyltning till vänster mot Möllegård. Parkering finns vid kaféet. GPS (WGS84): Lat N 56° 40’ 10" Lon E 12° 45’ 39". Kollektivtrafik: Hållplats ”Halmstad Sandhamnsvägen”. Härifrån är det ca 1 kilometer till Möllegård om du följer gamla Tylösandsvägen norrut.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter,
 • gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • elda annat än på anvisade platser,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen eller parkera på annat än på anvisade plats,
 • rida eller köra med häst annat än på anvisade ridstigar,
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,
 • utan länsstyrelsens tillstånd anordna orientering eller annan tävling som kan inverka störande på naturmiljön,
 • snitsla spår, anordna orienteringskontroll eller tävling som kan inverka störande på naturmiljön samt
 • göra skada på hängnader, skyltar eller andra anordningar.
 • ha hund okopplad.

Kontakt

E-postadress

Halmstad direkt

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner