3. Florarnaslingan 10 km

Av Upplandsstiftelsen 2021-10-20

För vem: För dig som vill göra en fin dagsvandring med vildmarkskänsla i Uppsala läns största naturreservat.

Längd: 10 km
Start/Slut: Stormon i söder eller Risön i norr
Service: vindskydd vid Stormon, rastplatser vid Grillholmen, Staffansholmen och Risön. Övernattningsstuga i Risön och Västergärde
Vatten: kran på en av byggnaderna vid Risön, tillgängligt maj-okt
Underlag: skogsstig, spång
Naturtyp: skog, myr

Doftande myrar, spelande orrar och en stor dos vildmark. En vandring i Uppsala läns största naturreservat är en verklig naturupplevelse. Här dominerar täta, gamla skogar omväxlande med öppna myrar och mörka skogssjöar.

Du startar vid lägergården Risön i norr, eller rastplatsen Stormon i söder. Om du vill stanna längre så går det att övernatta i Florarnas naturreservat. Länsstyrelsen hyr ut stugor vid Risön i norra delen av reservatet.

Del av Upplandsleden: Slinga 12:2

Kontakta oss

Upplandsstiftelsen