Naturreservat

Käringahejan naturreservat

Naturreservat

0 av 5 stjärnor — (se recensioner)

Åtgärder

Beskrivning

Här störtar dalgången brant ner mot Mörrumsån och fina vandringsleder följer stränderna där det finns vackra rastplatser.

Utmed ån finns mindre rester av tidigare slåtter- och betesmarker. Man har också utnyttjat vattnets kraft och i områdets södra del finns en benstamp från 1877 som användes för krossa benmjöl för växtgödning. Benstampen var i drift till 1914, och byggnaden är idag restaurerad. Utmed ån finns gott om kulturhistoriska lämningar till exempel flera kvarngrunder.

Mörrumsån är ett av Sveriges artrikaste vattendrag, internationellt känd för sitt laxfiske. Ån rinner genom en sprickdal och på långa sträckor forsar vattnet skummande fram. I de branta sluttningarna växer naturskogar med tall, bok och ek.

Reservatsregler hittar du via länken nedan, men t.ex. får du inte släppa hund lös, tälta eller ställa upp husvagn eller husbil, göra uppe eld annat än på anvisad plats och rida och cykla annat än på härför upplåtna vägar.

Källa: Länsstyrelsen

Aktiviteter och faciliteter

 • Naturreservat Naturreservat

Fakta

Skyddsår: 1996

Kommuner: Karlshamn och Olofström

Karaktär: Sprickdal med å, ädellövskog, barrskog, svämlövskog, slåttermad, betesmark, friluftsliv, kulturmiljö.

Areal: 139 hektar, varav 120 hektar land och 19 hektar vatten

Markägare: Staten, bolag och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Blekinge

Skyddsform: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Genom det 4.5 km långa naturreservatet flyter Mörrumsån i en djup sprickdal. Du kör norrut från Svängsta till Hemsjö. Följ hänvisningarna, parkering finns både på västra och östra sidan om Mörrumsån. Du kan också fortsätta norrut, sväng mot Ebbamåla. Parkering finns på båda sidor om ån.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka Käringahejan, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • Gräva, borra, mejsla eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 • skada stenmurar
 • otillbörligt störa djurlivet
 • släppa hund lös
 • skada växande träd eller buskar eller vegetation i övrigt genom att gräva upp växter
 • bortföra torra träd eller stubbar
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil
 • göra uppe eld annat än på anvisad plats
 • på störande sätt använda radio, grammofon, cd-spelare eller dylikt
 • använda området för övningar som verkar störande på allmänhetens friluftsliv i reservatet
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig utrustning
 • rida och cykla annat än på härför upplåtna vägar
 • anordna kanottävlingar.

Kontakt

E-postadress

Länsstyrelsen Blekinge

[email protected]

Frågor och svar

Ställ en fråga till andra Naturkartan-användare.

Recensioner