Max 12 ton på vägen till Hälleskogsbrännan från Hörnsjöfors

Zdjęcia

På grund av tjällossning är maxvikten 12 ton för fordon som passerar in/utfarten till Hälleskogsbrännan från Hörnsjöfors.

Tyngre fordon kan köra in till Hälleskogsbrännan från entré Skräddartorp, men får vända vid Grävlingsberget.

Kontakt

Adres

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

Adres e-mail

Ulrika Mogren

[email protected]