Mer strandäng för Askövikens fåglar

Zdjęcia

  • Zdjęcie: Ulrika Mogren

En vall tas bort för att göra mer åkermark till strandäng vid Asköviken-Tidö naturreservat. När ett större område blir översvämmat på våren gynnas flera fåglar som finns i området. Orsaken till förändringen är den nya Mälarregleringen som Stockholms stad ska genomföra.

Vallen vid Lövsta i den inre delen av Asköviken byggdes under 1980-talet för att få mer odlingsbar yta och skydda åkermarken mot översvämningar. Genom att ta bort vallen och skapa mer strandäng gör markägarna en viktig naturvårdsinsats. Strandäng är nämligen en naturtyp som det råder brist på. Att utöka strandängen är ett krav för att Stockholms stad ska få förändra regleringen av Mälaren. Det är alltså markägarna tillsammans med Stockholms stad som genomför förändringen.

Översvämningar är bra för typiska strandängsväxter som blåtåtel och starr. Det finns dessutom ett stort antal fåglar som trivs på strandängar. Betesdjur kommer att bidra till att våtmarkerna inte växer igen på den nya strandängen som omfattar 23 hektar. Den vandringsled som gått på vallen flyttas längre upp mot land eftersom stranden nu periodvis kommer att bli översvämmad längre upp. Även den grusade stigen från parkeringen höjs upp för att den inte ska översvämmas vid högvatten.

I länken kan du läsa mer om arbetet.
http://bit.ly/2yln71W

Kontakt

Adres

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

Adres e-mail

Ulrika Mogren

[email protected]