Sanatoriespåret och Karlslundsspåret öppna för allmänheten igen!

Från och med måndagen den 2 maj öppnar Karlslundsspåret och Sanatoriespåret för allmänheten igen!

Spåren är färdigrenoverade så när som på mindre elarbeten som återstår. Dessa kan dock slutföras utan avstängning.

Markaspåret är fortfarande avstängt. Avstängningen innebär att det är förbjudet och farligt att vistas i spåret och i närheten av spårområdet! Respektera avspärrningarna!

För frågor kontakta servicecenter 019-211000

Kontakt

Adres

Kontakta oss om du har frågor om Örebros friluftsliv. Tel: 019-211000

Adres e-mail

Servicecenter

[email protected]