Stockholmarna vallfärdade till Huddinges naturområden under pandemin

Zdjęcia

  • Paradisets naturreservat i Huddinge. Foto: Maja Brand
    Paradisets naturreservat i Huddinge. Foto: Maja Brand

Under 2021 gjordes 1,8 miljoner besök i Huddinges natur – fler besök än Gröna Lund hade ett vanligt år före pandemin. Det visar en färsk rapport över besökstrycket i Huddinges natur 2019– 2021.

Huddinges naturområden var mycket populära besöksmål under pandemin. Det visar rapporten ”Besökare i Huddinges naturområden” som har tagits fram på uppdrag av Huddinge kommun.

– Vi märkte tydligt av ett ökat besökstryck i naturreservaten under coronapandemin och det har vi nu fått bekräftat i och med besöksundersökningen. I Paradiset fick vi rapporter om trafikkaos vissa helger, säger Kristin Lundvall, ekolog och projektledare, Huddinge kommun.

Fler besök i Huddinges natur än på Gröna Lund

Den största ökningen av antalet besökare i Huddinges naturområden skedde under 2021. Hela 1,8 miljoner besök gjordes i Huddinges naturområden under året. Det är betydligt fler besök än antalet besök var på Gröna Lund ett vanligt år före pandemin (1,5 miljoner besök per år, enligt Gröna Lunds officiella statistik).

Störst var ökningen i Paradisets naturreservat där antalet besök ökade med 262 procent under åren 2019-2021.

– Kanske har människor fått upp ögonen för naturen och skaffat sig nya vanor. Vi hoppas självklart att människors intresse för att uppleva naturen håller i sig även efter pandemin, säger Kristin Lundvall.

Flest besök under 2021 hade Orlångens naturreservat (660 000 besök) följt av Gömmaren (356 000 besök) och Flemingsbergsskogen (336 000 besök).

Fler besök från Stockholms stad än från Huddinge

De flesta besökarna i Huddinges naturreservat och friluftsområden under 2021 kom från Stockholms stad. Det visar den mobildata som används som underlag till rapporten. Ett antal tusen besökare kom ända från Österåker, Vallentuna och Upplands Väsby.

– Rapporten visar på vikten av tillgång till natur för friluftsliv i storstadsregioner. Våra 12 fantastiska naturreservat i Huddinge skapar många rekreations- och upplevelsevärden för både våra invånare och andra besökare, säger Katarina Pelin, chef för natur- och klimatavdelningen, Huddinge kommun.

Kontakt

Adres

Har du frågor om vår natur och våra naturvårdsområden maila till kommunens servicecenter

Adres e-mail

Huddinge kommun Servicecenter

[email protected]