Huddinge kommun avråder från att äta fisk från flera insjöar

Zdjęcia

Huddinge kommun avråder fortfarande från att äta fisk fångad i Magelungen, Drevviken och Trehörningen. Huddinge kommun uppmanar också till extra försiktighet med att äta fisk från Långsjön och Orlången, samt viss försiktighet med konsumtion av fisk från övriga sjöar. Mer information i länk nedan.

Kontakt

Adres

Har du frågor om vår natur och våra naturvårdsområden maila till kommunens servicecenter

Adres e-mail

Huddinge kommun Servicecenter

[email protected]