Askövikens fåglar får bättre häckningsplatser

Fotos

  • Gul gravmaskin på 12 meter långa pontonförsedda larvfötter.
    Foto: Ulrika Mogren

Nu pågår arbetet med att förbättra miljön för fåglarna i Asköviken. En 38 ton tung grävmaskin på stora pontonlarvfötter håller på att skapa nya kanaler och mindre öar i naturreservatet vid Tornudden. Resultatet blir att vikens många fåglar kommer att få en bättre miljö att häcka i.

Asköviken är känd för sitt rika fågelliv. Här går det att hitta både vanliga och ovanliga arter. Men vassen i viken har vuxit sig tät under de senaste åren och fåglarna har fått det svårare att hitta boplatser och mat. Nu genomför vi en restaurering i vassen utanför Tornudden.

  • Mellan 2004 och 2008 gjordes den senaste restaureringen i Asköviken. Då grävde vi kanaler genom vassområdet för att binda ihop vikens vattenområde med de blöta strandängarna innanför. Ett slags mosaikområde där många fåglar kan söka föda, säger Mats Harrysson, reservatsförvaltare på Länsstyrelsen.

Arbetet nedanför Askövikens fågeltorn utförs av en amfibiegrävare, en stor grävmaskin som tar sig fram på både land och vatten. Grävmaskinens arm är 17 meter, nästan dubbelt så lång som på en normal grävare. Den väger 38 ton och tar sig fram på 12 meter långa pontonlarvfötter. Maskinen gräver kanaler och bygger små öar. På så vis skapas bättre häckningsplatser för många fågelarter. De kommer dessutom att ha lättare hitta mat och får bättre skydd mot rovdjur.

Planeringsarbetet har genomförts i samarbete med personer som har erfarenhet av tidigare restaureringsarbeten i Asköviken och som är kunniga på fåglar och deras krav på boplatser. En av dem är Christer Svensk som bland annat varit verksamhetsledare på Askövikens Naturskola. Han besöker fågeltornet dagligen och följer arbetet i viken.

  • Fåglarna kommer att få ett kanonställe att bo på. Först och främst är det ju alla skrattmåsar. Även svarttärnan, som är lite av Askövikens symbolfågel, kommer att trivas bra. Men även gäss och vadare. I mitten av april kommer det vara fullt med fåglar här, säger Christer Svensk.

Arbetet vid Tornudden beräknas vara klart i mitten av mars.

Contact

Adres

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

E-mailadres

Ulrika Mogren

[email protected]