OBSERVERA. Med anledning av den afrikanska svinpesten har restriktioner införts som berör flera av våra naturreservat, vilket innebär att du inte får vistas i dem.

Lees verder

Länsstyrelsens medarbetare anländer till Aggarön

Fotos

  • Pråm lastade med vita kor och kalvar lägger till vid brygga.
    Foto: Ulrika Mogren
  • Vita, bruna och svarta kor och kalvar går på en grönskande strandäng.
    Foto: Ulrika Mogren

Tisdagen den 11 maj anlände några av våra viktigaste medarbetare till Aggarön. Det rör som cirka 30 kor och kalvar vars jobb är att beta på ön under sommaren.

Djuren fick en kortare båttur från fastlandet innan de bokstavligen rusade iväg in i hagen. Och det är i hagarna de kommer att jobba genom att äta. Det är bra för den biologiska mångfalden, kulturvärden och landskapsbilden. Utan betande djur skulle markerna växa igen. De arter som trivs i betade marker skulle minska och kanske försvinna helt.

Categorieën

  • Natuurgebied Natuurgebied

Contact

Adres

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

E-mailadres

Ulrika Mogren

ulrika.mogren@lansstyrelsen.se

Västmanlands Naturkarta

Västmanlands Naturkarta

Open dit in de app