Välkommen till Biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka

Vindelälven är en fritt strömmande älv som rinner genom Västerbottens alla landskap – fjäll, skogsland, myr och kust. Vindelälvens avrinningsområde är ett biosfärområde inom FN-organet Unescos biosfärprogram.

Scroll down