Hiking

Blåvättnerna – Stensjön, Hallandsleden

Hiking

0 of 5 stars — (see reviews)

Trail details

  • Length 12.0 km

Actions

Description

Vid sjön Blåvättnerna börjar Hallandsleden och möter Bohusleden norrifrån. Leden går delvis uppe på Göteborgsmoränens åsrygg. Leden passerar sjöarna Stora Iglakärr, Lilla Iglakärr och Stensjön. Landskapet är måttligt kuperat och i huvudsak bevuxet med barrskog.

Activities And Facilities

  • Hiking Hiking

Facts

in english

Contact

Address

Telefon: 0300-83 40 00

Email address

Kungsbacka Direkt

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users or to the responsible manager.

Reviews