Lättade restriktioner i den smittade zonen angående afrikansk svinpest.

Read more

Lättade restriktioner i smittade zonen

Images

  • Kartbild över norra Västmanland. Fagersta kommun och delar av Norbergs är markerade.

Den 22 februari lättade Jordbruksverket på restriktionerna både i ytterområdet och i kärnområdet. Men du måste fortsätta vara försiktig när du är ute i skog och mark eftersom bekämpningsarbetet fortfarande pågår.

Det här behöver du tänka på:

  • Se till att det inte kommer in några vildsvin i kärnområdet. Stäng därför grindar i stängslet och rapportera skadat stängsel.
  • Rapportera om du ser några sjuka eller döda vildsvin. I kärnområdet ska du även rapportera skelettdelar, levande vildsvin och spår från vildsvin.
  • Rengör skor och utrustning om du misstänker att du har kommit i kontakt med kadaver eller avföring från vildsvin i kärnområdet.
  • Undvik att gå nära vildsvinsfällor och utfodringsplatser.

Mer information vad som gäller i och utanför kärnområdet finns att läsa på Jordbruksverkets webbplats.

Categories

  • Nature reserve Nature reserve

Contact

Address

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

Email address

Ulrika Mogren

ulrika.mogren@lansstyrelsen.se

Västmanlands Naturkarta

Västmanlands Naturkarta

Open this in the app