Bygget fortgår i Gnien

Images

  • Stig och spång ut till ett fågeltorn.
    Photo: Ulrika Mogren

Under vinterhalvåret har Länsstyrelsen genomför förbättringsåtgärder i naturreservatet Gnien i Surahammars kommun. Delar av den spång som gått från reservatets parkering och ut till fågeltornet har tagits bort. Istället har en cirka en meter bred och grusad stig skapats. På de sista 200 meterna ut till själva fågeltornet kommer du fortfarande att få gå på en spång. Den spången är just nu under byggnation.

Categories

  • Nature reserve Nature reserve

Contact

Address

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

Email address

Ulrika Mogren

[email protected]