Signaturled Tiveden

Bergslagsleden
23 Dec 2021

Signaturled Tiveden ingår i Bergslagsleden som slingrar sig genom omväxlande miljöer såsom urskogar, invid sjöar och förbi tidiga minnen från gruvnäringen. Ibland lättvandrad och ibland med nivåskillnader och stenblocksterräng. Hela leden är 17 etapper, här beskrivs sträckan Stenkällegården-Ramundeboda, som bland annat går genom Tivedens nationalpark.

Facts

Längd: 47 kilometer totalt, 11-13 kilometer per dag

Hur lång tid: 4 vandringsdagar, 4-6 timmar per dag

Antal övernattningar: 3 stycken

Vatten/mat längs vägen: Färskvatten eller kallkällor finns längs leden. Möjlighet att proviantera finns vid Stenkällegården samt Tivedstorp. I övrigt behöver all mat och dryck tas med.