Nature reserve

Glindranåsen

Nature reserve

0 of 5 stars — (see reviews)

Actions

Description

Naturreservatet Glindranåsen hittar du söder om sjön Viggaren. Reservatet består av en fem kilometer lång rullstensås. Åsen är smal och har markerad ryggform. En väg går längs krönet av åsen, som därför är lätt att nå.

Activities And Facilities

  • Nature reserve Nature reserve

Facts

Skyddsår: 1956

Areal: 24,9 hektar

Karaktär: Åsbarrskog

Kommun: Katrineholm

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Parking

Directions

Reservatet nås från allmänna vägen vid Glindran, via enskild väg mot Viggaren.

Läs mer på Länsstyrelsen Södermanlands webbplats.

Regulations

Det är förbjudet att uttaga grus ur omförmäld del av åsen.

Contact

Address

Kontakta kommunikationsavdelningen om du har frågor om Katrineholms naturkarta.

Vill du felanmäla något som du har upptäckt i naturen? Gör din anmälan i vår app Felanmälan Katrineholm som du hittar i din appbutik, eller via www.katrineholm.se/felanmalan

Email address

Kommunikationsavdelningen

[email protected]

Questions & Answers

Ask a question to other Naturkartan users or to the responsible manager.

Reviews