Håll koll på om det råder eldningsförbud när du ska ut i naturen!

Images

Som privatperson har du alltid ett eget ansvar att inte orsaka bränder när du är ute i naturen. Du måste vara aktsam vid eldning eller andra aktiviteter som kan starta bränder. Du måste till exempel ha tillgång till släckutrustning och elda på ett sådant sätt att elden inte kan sprida sig och orsaka en större brand. Skulle du på grund av oaktsamhet eller vårdslöshet orsaka brand kan du bli straffad, oavsett om det varit eldningsförbud eller inte.

Vid torr väderlek och stor brandfara kan olika myndigheter besluta om eldningsförbud för att minska risken för okontrollerade bränder. Ett eldningsförbud omfattar normalt inte grillning, matlagning och eldning med fast bränsle i brandsäkra eldstäder som är placerade på tillräckligt skyddsavstånd från skog och ängsmark. Men vid mycket stor brandfara kan totalt eldningsförbud träda ikraft och då är det till och med förbjudet att grilla i sin egen trädgård.

Du ska i första hand vända dig till den kommun som du tänkt elda i för att få information om det finns ett eldningsförbud eller inte och vad som är viktigt att tänka på. Klicka på länken nedan för att få veta vad som gäller i Falu kommun.

Links

Contact

Email address

Kontaktcenter Falu kommun

[email protected]