Klättra upp i utsiktstornet i Hälleskogsbrännan

Fotos

 • Spången med närbild på den avåkningslist som är på ena sida. På den andra sidan finns ett räcke.
  Foto: Ulrika Mogren
 • Eldstad i vindskyddet. Runt eldstaden finns ett golvgaller för eventuella gnistor.
  Foto: Ulrika Mogren
 • Snöig spång med räcken, utsiktstornet syns långt bort.
  Foto: Ulrika Mogren
 • Utsiktstornet uppe på Grövlingsbergets topp. Spången i förgrunden.
  Foto: Ulrika Mogren
 • Trappsteg ner från spången.
  Foto: Ulrika Mogren
 • Trappan upp i utsiktstornet.
  Foto: Ulrika Mogren
 • Vindskyddet på håll och spången i förgrunden.
  Foto: Ulrika Mogren
 • Det kombinerade vindskyddet och uteklassrummet.
  Foto: Ulrika Mogren
 • Utsikt över trädtopparna från utsiktstornet.
  Foto: Ulrika Mogren
 • Snöig spång med räcken.
  Foto: Ulrika Mogren

Nu kan du se ut över trädtopparna i Hälleskogsbrännan. Bygget av utsiktstornet och flera andra anläggningar på besöksplatsen vid Grävlingsberget är färdiga.
På toppen av Grävlingsberget står nu ett 13 meter högt utsiktstorn där du kan se långt ut över trädtopparna i naturreservatet. Från parkeringen upp till tornet slingrar sig en 300 meter lång spång. Spången är utrustad med ett räcke på ena sidan och en list för att förhindra avåkningar på den andra. Här finns ett vindskydd som dessutom kan fungera som uteklassrum. Vid vindskyddet finns en eldstad. Tre toaletter, varar två handikappanpassade, finns på plats. Två hittar du vid parkeringen och en vid vindskyddet.

Tänk på att spången upp till tornet kan vara hal, den sandas eller snöröjs inte.

Kontakt

Adresse

Kontakta mig om du har frågor om Naturkartan Västmanland.

E-Mail-Adresse

Ulrika Mogren

[email protected]