Naturschutzgebiet

Glindranåsen

Naturschutzgebiet

0 von 5 Sternen — (siehe Bewertungen)

Aktionen

Beschreibung

Naturreservatet Glindranåsen hittar du söder om sjön Viggaren. Reservatet består av en fem kilometer lång rullstensås. Åsen är smal och har markerad ryggform. En väg går längs krönet av åsen, som därför är lätt att nå.

Aktivitäten und Einrichtungen

  • Naturschutzgebiet Naturschutzgebiet

Fakten

Skyddsår: 1956

Areal: 24,9 hektar

Karaktär: Åsbarrskog

Kommun: Katrineholm

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsområde: Naturreservat

Parking

Anleitung

Reservatet nås från allmänna vägen vid Glindran, via enskild väg mot Viggaren.

Läs mer på Länsstyrelsen Södermanlands webbplats.

Verordnungen

Det är förbjudet att uttaga grus ur omförmäld del av åsen.

Kontakt

Adresse

Kontakta kommunikationsavdelningen om du har frågor om Katrineholms naturkarta.

Vill du felanmäla något som du har upptäckt i naturen? Gör din anmälan i vår app Felanmälan Katrineholm som du hittar i din appbutik, eller via www.katrineholm.se/felanmalan

E-Mail-Adresse

Kommunikationsavdelningen

[email protected]

Fragen & Antworten

Stellen Sie eine Frage an andere Naturkartan-Nutzer oder an den zuständigen Manager.

Bewertungen